Hoeveel verdiende een Stasi-medewerker?

Met het einde van de controle van de Stasi-kantoren door burgercomités in de zomer van 1990, kwam een ​​elektronisch bestand met de namen, geboortedata en jaarsalarissen van alle fulltime Stasi-medewerkers in het openbaar. Deze gegevens maakten deel uit van de dataset van het Ministerie van Staatsveiligheid, officieel bekend als Project 3325 ‘Beloning’, waarin de beloning van alle medewerkers is vastgelegd in een jaaroverzicht.

Tijdens de vernietiging van documenten tijdens de Vreedzame Revolutie van 1989/1990 heeft de Stasi ook veel elektronische gegevensdragers vernietigd. Desalniettemin zijn tot op de dag van vandaag veel gegevens bewaard gebleven, gedeeltelijk gereconstrueerd en toegankelijk in het Stasi-documentenarchief. Een overzicht van deze ‘machine-leesbare data’ is beschikbaar als publicatie. Het is geen toeval dat de salarisgegevens het overleefden, want de Stasi-medewerkers wilden hun diensttijden kunnen presenteren voor de pensioenberekening.

In de bestanden van het Stasi-Unterlagen-Archivs wordt naar de dataset verwezen als het ‘jaararchiefbestand van het MfS salarisproject’. De volledige overgeleverde dataset omvat 836.000 datasets van ca. 141.000 mensen over de periode 1980 tot 1990. In dat laatste jaar van de DDR zijn deze data verzameld door de Staatscommissie voor de ontbinding van de MfS/AfNS en na 3 oktober 1990, namens het Federale Bureau van Administratie in Computercentrum van de toenmalige (voormalige) DDR-grenstroepen in Pätz.

Toegang tot dergelijke gegevens in het Stasi-Unterlagen-Archiv is alleen mogelijk voor verwerkingsdoeleinden op basis van het Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG). Hiervoor is een schriftelijke aanvraag nodig, die dient te voldoen aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de StUG. Het publiceren van namenlijsten maakt hier in de regel geen onderdeel van uit, aangezien aanvragen uit onderzoek en de media geen onderzoek doen naar personen, maar het werk van de Stasi historisch onderwerpsgericht kunnen onderzoeken.

Desalniettemin circuleert de lijst met de salarisgegevens van december 1989, die sinds de zomer van 1990 in het publieke domein is, nog steeds op internet. Een krantenartikel op Welt Online meldde hoe dit kon gebeuren. Parallel aan de online publicatie van de lijst zijn er altijd klachten geweest van voormalige fulltime medewerkers tegen openbare toegang. Telkens wanneer een operator de lijst echter offline moest halen, verscheen hij elders op internet weer. De lijst die vandaag in verschillende versies op internet beschikbaar is, is slechts een uittreksel (december 1989) van de Stasi-Documentenarchief Ook is het door een datafout incompleet en kwantitatief en kwalitatief niet meer te verifiëren.

Gefundeerde informatie over fulltime MfS-medewerkers en hun werkzaamheden kan op grond van de Stasi Archiefwet alleen worden verstrekt via het Stasi Archief.

Foto’s: DPA

Geef een reactie