Transitieproces van de Stasi-documenten in volle gang

Met het besluit van de Duitse Bondsdag in juni 2016 voor het permanent gebruik van de Stasi-documenten werd ook een opdracht gegeven het transitieproces van de Stasi-documenten op te gaan starten.

Op 26 september 2019 keurde de Duitse Bondsdag het ‘Concept voor de permanente bescherming van Stasi-documenten door overdracht van het Stasi-documentenarchief naar de Federale Archieven’ goed. De BStU werkt hier sindsdien aan en bij het Federaal Archief is men in werkgroepen gestart met de implementatie. Medio maart 2020 werd een eerste tussentijds rapport over de status naar de Bondsdag gestuurd.

Het Stasi-documentenarchief wordt een onafhankelijke organisatie met een eigen beheer in de Federale Archieven, met eigen archieflocaties op historische locaties in Berlijn en de Oost-Duitse deelstaten. De overdracht moet plaatsvinden aan het einde van de huidige termijn van de federale commissaris in de zomer van 2021. De Bondsdag heeft bepaald dat de federale commissaris voor de Stasi-documenten het transitieproces moet voortzetten en de integratie samen met de federale archieven moet voorbereiden. De taak is om met name informatie te verschaffen over investeringsbehoeften en personeelsconcepten.

Eerder, op 26 juni 2019, had de Commissie Cultuur en Media van de Duitse Bondsdag een resolutie aangenomen met de meerderheid van de coalitiegroepen inzake de goedkeuring van de FDP over de toekomst en de permanente beveiliging van de Stasi-documenten.

De Stasi-dossiers blijven waar ze zijn: in Berlijn op de historische locatie van het voormalige Ministerie van Staatsveiligheid en in de vijf oostelijke deelstaten. Het concept voorziet in de toekomst voor elke deelstaat een archieflocatie volgens de gedefinieerde criteria (archiefcompatibele opslag en inbedding in het herdenkingslandschap). De filialen zonder dossiers blijven behouden met alle andere diensten: advies, aanvraag- en dossierinspectie evenals informatie in de vorm van beurzen of evenementen.

Ongeveer 50 kilometer van de ongeveer 111 kilometer aan Stasi-documenten bevindt zich in Berlijn, de resterende 61 kilometer is verdeeld over twaalf archieflocaties in de oostelijke landen. Geen van deze landlocaties voldoet momenteel aan alle criteria voor opslag die voldoet aan de archief-eisen. Er zijn sinds het najaar van 2019 haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor vier locaties in vier deelstaten (Erfurt, Leipzig, Halle, Rostock) om te verduidelijken of en hoe een nieuw archief kan worden gebouwd in samenwerking met een gedenkteken. Een onderzoek om de locatie in Brandenburg verder te ontwikkelen is gepland. In het transitieproces worden beslissingen genomen over de locaties.

Het Stasi-documentenarchief wordt een onafhankelijke organisatie in het Federaal Archief, met eigen archieflocaties op historische locaties in Berlijn en de Oost-Duitse deelstaten. De zichtbaarheid van de onafhankelijkheid van het Stasi-documentenarchief met zijn internationale rolmodel blijft behouden; de Stasi-documentenwet blijft de basis voor de publicatie van de documenten. Er zijn juridische mogelijkheden voor het parallellisme van de Stasi-documentenwet en de Federale Archiefwet. De Federale Archieven moeten ook de in de Stasi-documentenwet gegarandeerde toegangsmogelijkheden voor bestanden garanderen.

Door de technologie, competentie en middelen van de BStU en het Federaal Archief te bundelen, wordt de toekomst van het Documentarchief op lange termijn veiliggesteld. Zo kunnen de noodzakelijke investeringen in archiefcompatibele opslag, digitalisering en gebouwen gezamenlijk worden aangepakt. De huidige totale inventaris met al zijn verschillende documenten die de Stasi heeft verzameld, zal in de toekomst ongewijzigd blijven als een getuigenis van het werk van het DDR-ministerie van Staatsveiligheid.

Op de locatie van het Documentatiearchief in Berlijn-Lichtenberg komt een competentiecentrum voor het behoud van bestaande gebouwen met werkplaatsen voor restauratie en digitalisering. Dit centrum wordt onderdeel van een archiefcentrum over de SED-dictatuur, waarin in de toekomst ook de documenten van de deelnemingen van de centrale DDR-autoriteiten en de Stichting voor Partijen en Massa-organisaties in de DDR (SAPMO) van de Federale Archieven zullen worden ondergebracht. Dit dient ook voor de verdere ontwikkeling van de historische site ‘Stasi hoofdkwartier. Campus voor democratie’, een plaats van Duitse dictatuur en geschiedenis van democratie met educatieve en informatieve aanbiedingen van verschillende actoren.

De toekomstige regionale structuur van het Stasi-documentenarchief bepaalt dat in elke Oost-Duitse staat de bestanden worden gebundeld op een archieflocatie die voldoet aan de criteria in het transitieconcept. De gehele burgerdienst wordt nog steeds aangeboden op locaties van de bijkantoren waar geen archiefgebouw kan worden gebouwd. Dit omvat informatie over de Stasi in de vorm van tentoonstellingen, evenementen, etc., evenals advies, aanvraag en inzage in dossiers.

Om de onderzoeksmogelijkheden voor onderzoek, onderwijs en media te verbeteren en om te voldoen aan de toenemende eisen van een veranderend wetenschappelijk landschap, wordt het onderzoek in het Stasi Document Archief verder ontwikkeld in de richting van gericht onderzoek naar bronnen. Advies en toepassing worden uitgebreid door een eenvoudiger, gelijktijdig onderzoek in de bedrijven van de MfS en andere DDR-instellingen.

Geef een antwoord