‘Test the West’ voerde spin-off na val Berlijnse Muur

Het sigarettenmerk ‘West’, van de Duitse tabaksfabrikant Reemtsma, een dochtermaatschappij van het Britse Imperial Brands, speelde in 1990 handig in op de val van de Berlijnse Muur.

Met de slogan ‘Test the West’ die op diverse plekken in de DDR verscheen na het vallen van de Muur, kreeg het West-Duitse merk snel een grote naamsbekendheid in de DDR.

West werd in 1981 op de Duitse markt geïntroduceerd. Het succes bestond uit in eenvoud en originaliteit van de actie. Promotors in pubs, bars, restaurants en discotheken boden jongeren met blinddoeken aan, de West sigaretten te proberen, waarbij ze werden vergeleken met wat ze meestal rookten. Het West-Duitse merk kwam meestal als ‘winnaar’ uit de bus,

In juli 1995 werd gemeld dat West één van de meest populaire merken in de voormalige Duitse Democratische Republiek was. In de voorgaande vijf jaar steeg hun aandeel met bijna 10% tot 39%. Volgens een onderzoek uitgevoerd door Philip Morris Marktforschung kwam dit door de ineenstorting van de merken in de voormalige DDR van ruim acht procent.

Na de DDR ging het sigarettenmerk verder naar het Oosten. In Polen wist men voet aan de grond te krijgen mede dankzij een reclamecampagne waar in 1990, acteur Bogusław Linda aan meewerkte. In Rusland begon men in 1997 met de verkoop in 1997.

Geef een antwoord