Er vonden in de DDR (met name in de stad Leipzig) elke maandagavond massale geweldloze protestdemonstraties plaats onder de leus ‘Wir sind das Volk.’