Revolutionair binnen de DDR

Het herbergen van RAF-terroristen in de voormalige DDR blijft de gemoederen in de media bezig houden. Op deze site werd er eerder al aandacht aan geschonken. We vervolgen deze serie met het verhaal van Susanne Albrecht. Zij was de eerste die na het uiteenvallen van de DDR opgepakt werd vanwege haar lidmaatschap bij de RAF. Inmiddels was ze een keurige Oost-Duitse die, met medeweten van de Stasi, in de buurt van Moskou woonde.

Susanne Albrecht groeide op in een rijke advocatenfamilie in Hamburg en was als student en later als studentlerares betrokken bij de linkse scene. Ze kwam in contact met leden van de terroristische Rode Armee Fraktion (RAF). In 1977 maakte ze deel uit van het RAF-commando, dat de Dresdner Bank-baas Jürgen Ponto neerschoot in plaats van hem te ontvoeren zoals gepland. Albrecht, wiens vader een goede vriend van Ponto was, diende als ‘deuropener’ voor deze actie.

De moord op Jürgen Ponto laat sporen achter op Susanne Albrecht. Vooraanstaande hoofden van de RAF zien ze als ‘fouten’. Albrecht, die sinds die aanslag werd gezocht, bleef bij de RAF, ook om te voorkomen dat zij zou worden gearresteerd. Na de mislukte aanval op NAVO-generaal Alexander Haig in juni 1979 wilde ze eruit. Terwijl het Ministerie van Staatsveiligheid (MfS) haar in 1980 een nieuwe identiteit gaf in de DDR, werd Albrecht door de West-Duitse rechercheurs in Syrië of Libië gezocht. In plaats daarvan woonde ze in de DDR waar ze als ‘Ingrid Jäger’ door het leven ging. Na haar huwelijk in Cottbus heette ze ‘Ingrid Becker’. Uiteindelijk verhuisde ze naar Moskou. Op deze manier ontsnapte ze in juni 1990 aan de federale wetshandhaving.

De MfS organiseerde met veel moeite en onder voortdurend toezicht een nieuw leven en een nieuwe identiteit voor Susanne Albrecht. Als Ingrid Jäger werkte ze aanvankelijk als vertaler Engels in Cottbus, volgens haar nieuwe identiteitspapieren was ze geboren in Madrid. In 1983 trouwde ze met een natuurkundige die haar ware identiteit niet kende en werd voor het huwelijk gecontroleerd door de MfS. “Mijn eerste onafhankelijke beslissing was om mijn gezin te stichten”, zo vertelt ze.

“Niemand heeft me erin overgehaald”, zegt Susanne Albrecht, nu Ingrid Becker. Haar zoon werd geboren in 1984. “Ik moet altijd oppassen dat ik niet vergat wie ik was, zodat er geen fouten werden gemaakt. Ik zou ook graag het gezinsleven harmonischer willen maken”, merkte ze op in hetzelfde jaar. Vanaf 1985 gaf ze Duits voor buitenlanders in Köthen.

Toen twee collega’s Albrecht herkenden in een uitzending op de West-Duitse televisie in 1986, verhuisde de Stasi haar prompt naar Oost-Berlijn. Haar echtgenoot kwam alleen in het weekend. Vanaf februari 1988 regelde de MfS voor haar een ​​onderzoeksverblijf in de buurt van Moskou. Haar echtgenoot en zoon volgden haar. Een MfS-medewerker noteerde het succes van de actie in een interne notitie: “De echtgenoot heeft geen kennis van de terroristische achtergrond van ‘Ingrid’.” In de zomer van 1990 werd Susanne Albrecht ontmaskerd en gearresteerd. Haar familie ervaarde op dat moment pas haar ware identiteit.

Geef een reactie