Het DDR-regiem besloot de grens met de BRD af te grendelen met levensbedreigende versperringen vanwege de zogenaamde Republikflucht.