Cursus ‘Kunst en cultuur in de DDR’

In 2019 verscheen de trilogie ‘Kulturgeschichte der DDR’ van Gerd Dietrich. Uiteraard gaat het hier alleen om de DDR en is er niets over de BRD te lezen. De meningen en recensies over deze cultuurgeschiedenis van de DDR zijn verdeeld, net zoals het Duitsland van voor 1989 verdeeld was.

Zo is de DDR in het boek ‘Deutsche Kulturgeschichte’ uit 2009 van Axel Schildts en Detlef Siegfrieds een randverschijnsel. Vanaf 1990 is er weer een herenigd Duitsland, maar de discussie over wat nou ‘de Duitse cultuur’ is, is in voormalig Oost- en West-Duitsland nog steeds gaande.

Hoe om te gaan met bijvoorbeeld Heinrich Heine in de BRD van voor 1990 en met Joseph Beuys in de DDR? Hoe om te gaan met de film ‘Der Untertan’ van Heinrich Mann? Beide Duitse landen hadden elkaar nodig om hun bestaansrecht te rechtvaardigen; zij hadden tenslotte al voor 1945 een gezamenlijke culturele geschiedenis.

Affiche van John Heartfield voor Bertolt Brechts theaterstuk ‘Die Mutter’

In een cursus ‘Kunst en Cultuur in de DDR’ behandelt Anja Fricke de DDR-cultuurgeschiedenis, waarin ook enige Duitse klassiekers aan bod komen. Wat werd gebruikt om de DDR-burger van bredere kennis te voorzien? Hoe om te gaan met ondergrondse stromingen en subculturen? Dit bespreken we aan de hand van de culturele uitingen in kunst, literatuur, televisie, architectuur, muziek en theater.

Anja Fricke BA studeerde Algemene Cultuur­wetenschappen. Ze is afkomstig uit de voormalige DDR en woont sinds 2003 in Nederland. Als ervaringsdeskundige verspreidt ze informatie over de DDR door middel van lesmodules, gastlessen, lezingen en inhoudelijke begeleiding bij reizen naar de voormalige DDR. Ze werkt daarnaast samen met het DDR-museum in Monnickendam en het Duitsland Instituut Amsterdam.

De startdatum van de cursus is 17 oktober 2022. In zes bijeenkomsten, telkens op een maandag van 13.15 tot 15.00 uur kan men voor € 220,– deelnemen. Aanmelden kan online.

Geef een reactie