De oude kameraden bepalen nog steeds de koers

De DDR was een van de grootste zeevarende landen ter wereld. De geschiedenis van de zeevaart in de DDR wordt nog grotendeels geschreven door oude kameraden en er wordt een romantisch plaatje getekend. Conflicten worden vaak consequent genegeerd. Dat denkt de Hamburgse journalist Wolfgang Klietz tenminste.

“Er zijn enkele boeken die intensief gaan over de geschiedenis van de zeevaart in de DDR. Maar je moet differentiëren. In feite zijn er maar een paar artikelen, meestal proefschriften, die het onderwerp benaderen met een wetenschappelijke claim. Dan zijn er een groot aantal zogenaamde geheugenboeken, die heel persoonlijk gekleurd zijn. Deze boeken zijn natuurlijk gerechtvaardigd. Maar ze vervangen geen wetenschappelijk onderbouwde discussie”, zo vertelt Klietz.

Dit raakt vooral de geheugenliteratuur. “En dan moet je beseffen dat veel van deze auteurs uit het SED-systeem komen. De politieke opvattingen van deze auteurs glanzen altijd helder door. En het laat ook zien dat verschillende onderwerpen, zoals staatsveiligheid aan boord of de willekeur van de SED, volledig worden genegeerd. En natuurlijk creëert dit een vals, geïdealiseerd beeld van de zeevarende natie van de DDR. Momenteel is het zo dat de oude kaders nog steeds het hardst zijn, maar niet altijd de hele waarheid vertellen”, zo vervolgt de journalist.

In het algemeen kan worden gesteld dat het onderwerp staatsveiligheid in de geheugenliteratuur bijna volledig wordt genegeerd. “En op elk schip was de Stasi goed vertegenwoordigd. Misschien kan ik je een voorbeeld geven. In 1968 sprong een DDR-burger van de “vriendschap tussen de volkeren” de Oostzee in. De man wilde de DDR ontvluchten. En als je dan kijkt naar wat de zogenaamde oude kaders erover schreven – er wordt vaag gesproken over een ‘agent’ die daarheen zou zijn gevlucht, maar volgens mijn onderzoek is er geen enkel document”, aldus Wolfgang Klietz.

“Ik las afgelopen herfst uit mijn boek ‘Schutzlos auf See‘ in Rostock. Daarin beschrijf ik onder meer een kapitein die voor de Stasi werkte en ook veel boeken schreef. Hij vond het in ieder geval niet leuk. Hij stond voor me op en riep: ‘Het hoort daar niet thuis!’ Zodat hij bij de Stasi was. De oude kaders hebben nog steeds een groot bereik. En ze bepalen nog steeds het beeld van de zeevaart in de DDR omdat er bijna geen ander wordt getekend”, aldus Klietz.

De protagonisten die het oude systeem vertegenwoordigen, worden natuurlijk minder. “Aan de andere kant is er weinig interesse om aan dit onderwerp te werken. De universiteiten in het noorden behandelen het onderwerp nauwelijks en archieven zijn niet of nauwelijks toegankelijk. Ik hoop dat jonge onderzoekers zich bewust worden van dit spannende onderwerp, dat nog veel te ontdekken heeft”, zo besluit de journalist.

Geef een antwoord