Oost-Duitsland blijft economisch achter

Zelfs 30 jaar na de hereniging loopt Oost-Duitsland duidelijk achter op het gebied van economische prestaties. Dat blijkt uit het jaarverslag over de staat van de Duitse eenheid, dat eerder deze week werd gepresenteerd door de oostelijke commissaris van de federale regering, Marco Wanderwitz (CDU).

Daarmee lag het bruto binnenlands product in 2020 rond de 77,9 procent van het West-Duitse niveau, inclusief Berlijn 82,8 procent. In 2010 was deze waarde 69,6 procent (bij Berlijn 74,2 procent).

“De trend is dus duidelijk: de kloof tussen Oost en West wordt geleidelijk kleiner”, stelt het rapport. “Tegelijk maken de vergelijkingen van cijfers duidelijk dat er zelfs 30 jaar na de val van de Berlijnse Muur nog steeds een duidelijk herkenbare kloof in economische macht is tussen Oost en West.”

Tegelijkertijd nemen de regionale verschillen in Oost-Duitsland toe. Vooral Berlijn en omgeving hebben de afgelopen vijf jaar een flinke inhaalslag gemaakt. In 2020 bereikte Berlijn voor het eerst zelfs het algemene Duitse gemiddelde met 100,1 procent van de economische output.

Het rapport vervolgt: “De politieke houding in de nieuwe en oude landen is een van de weinige overgebleven terreinen waar nog karakteristieke verschillen kunnen worden gevonden. Die wordt gekenmerkt door een over het algemeen sceptischere, afstandelijkere en ook kritischere grondhouding ten opzichte van de politiek in de nieuwe deelstaten – in vergelijking met de oude deelstaten.”

Ondanks alle verschillen zijn de verschillen echter ‘consistent van een graad en niet van substantiële aard’. Volgens een enquête in 2020 voelde 25 procent van de respondenten in de oude deelstaten en 33 procent in de nieuwe deelstaten zich “tweederangsmensen”. De verschillen zijn in ieder geval lang niet zo groot dat ze het samen groeien in Duitsland fundamenteel ter discussie stellen.

Volgens het rapport komen de redenen voor de afwijzing van democratie uit verschillende bronnen. “Dat varieert van het steunen van de DDR-dictatuur tot negatieve ervaringen van transformatie, gevoelens van achterstelling tot vreemdelingenhaat en antisemitisme. Veel mensen hebben simpelweg teleurgestelde verwachtingen van democratie.”

Wanderwitz had onlangs kritiek uitgelokt omdat hij uitlegde dat sommige Oost-Duitsers ver verwijderd waren van de democratie, voornamelijk door te stellen dat ze ‘gesocialiseerd waren door dictatuur’ en daarom vaak verloren waren aan de democratie.

Geef een antwoord