Hogere pensioenen voor ambtenaren van het staatsapparaat van de DDR

Critici spreken van een belediging en een klap in het gezicht van de slachtoffers van het DDR-regime: leden van het DDR-staatsapparaat zouden betere pensioenen moeten krijgen.

De roodzwarte deelstaatregering van Mecklenburg-Vorpommern wil hogere pensioenen betalen aan overheidsfunctionarissen die al werkzaam waren in het staatsapparaat van de DDR. Bij het ouderdomspensioen moet u rekening houden met uw periodes van zogenaamde systeemgerelateerde activiteiten van vóór 1990. Dat blijkt uit het ontwerp van een nieuwe wet op de overheidsdienst, waarover de financiële commissie van het deelstaatparlement donderdag zal adviseren. Critici spreken van een fataal signaal voor degenen die 30 jaar na de eenwording worden vervolgd door het DDR-regime.

Tot dusver hebben ambtenaren alleen een pensioen ontvangen voor hun tijd in het staatsapparaat van de DDR wanneer ze met pensioen gaan – de activiteit wordt niet meegerekend voor hun pensioen. Dit leidt tot lage pensioenuitkeringen. De SPD en CDU willen daar verandering in brengen met de nieuwe Rijksdienstverzekeringswet. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 wordt het ambtenarenwerk in de DDR-periode gerekend tot het normale ambtenarenwerk. 30 jaar na de eenwording is het onderscheid tussen Oost- en Westbiografieën niet meer actueel. De deelstaatregering ziet geen voorkeur voor mogelijke pijlers van het regime. Bij de overname werden de ambtenaren uiteindelijk gecontroleerd op de nabijheid van het systeem. De staatskanselarij van premier Manuela Schwesig (SPD) heeft de plannen doorgezet

De staatscommissaris die in het reine is gekomen met de SED-dictatuur, Anne Drescher, verwerpt de nieuwe regelgeving en spreekt de deelstaatregering tegen: “Werken in een dictatoriaal systeem kan niet worden gelijkgesteld aan werken in een rechtsstaat.” Het DDR-systeem werd niet alleen ondersteund door de Stasi en de weinige veroordeelde functionarissen. De vele medewerkers in staatsorganen en administraties zijn ook verantwoordelijk voor het functioneren van het systeem, schrijft Drescher in een verklaring over het wetsontwerp. Ze hebben zich aangepast en krijgen nu eenzijdig de voorkeur als ambtenaren met de nieuwe verordening. De slachtoffers van dit systeem zouden nog steeds met nadelen moeten leven.

Drescher’s conclusie: “Degenen die worden getroffen door politieke vervolging en mensen die zich verzetten tegen de DDR zullen (de verordening) als een belediging beschouwen.” Al met al wordt op deze manier het dictatoriale karakter van het SED-regime afgezwakt en wordt een gedachtegang bevorderd. Kritische tonen komen ook uit de Stads- en Gemeentedag. Hij miste een individueel onderzoek. De gemeentelijke vereniging waarschuwt ook voor verder onrecht. Onderzocht moet worden of de nieuwe regeling degenen die tijdens de val van de Muur als politiek onaangetast personeel werden aangenomen niet zou benadelen – zij zouden voorheen een normaal DDR-arbeidsverleden hebben en zouden moeten afzien van latere erkenning van hun beroepsperiode.

De Städte- und Gemeindetag ziet ook een fundamenteel probleem. De wetgever stelt systeemgerelateerde activiteiten voor de voormalige DDR gelijk aan activiteiten voor een op de rechtsstaat gebaseerd openbaar bestuur. De deelstaatregering verwijst naar soortgelijke voorschriften in Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt. Drescher benadrukt dat Brandenburg, Berlijn en de federale regering een beter standpunt blijven afwijzen. De latere uitbetaling van de hogere pensioenen veroorzaakte aanvankelijk 600.000 euro aan kosten. Het is nog niet duidelijk welke extra kosten de belastingbetaler in de toekomst blijvend zal maken.

Geef een reactie