Ondanks aanpassing: minder pensioen voor NVA-dienstplichtigen

De pensioenen in Oost- en West-Duitsland moeten in 2025 volledig op elkaar zijn afgestemd. Dan wordt het pensioen in heel Duitsland uniform berekend. Er zijn echter nog steeds enkele ongelijkheden.

De basis voor de ongelijke behandeling zijn twee regelingen uit het Wetboek van Sociale Zekerheid VI: Paragraaf 256 zegt: Mannen die tussen 1961 en 81 hun militaire dienst of taakstraf hebben vervuld, ontvangen voor elk kalenderjaar één verdienpunt voor het pensioen.

Voor mannen uit de DDR die in dezelfde periode hun militaire dienst bij de NVA hebben vervuld, is echter paragraaf 256a relevant. In paragraaf 4 staat: ‘Voor tijden vóór 1 januari 1992, waarin mensen meer dan drie dagen militaire of gemeenschapsdienst hebben verricht in het toetredingsgebied vanwege wettelijke verplichtingen, worden 0,75 verdienpunten (…) toegepast voor elk volledig kalenderjaar.’

Albert Weiler, CDU-lid van de Bondsdag uit Thüringen en lid van de Commissie Arbeid en Sociale Zaken van de Bondsdag, legt de redenen voor de verschillende pensioenberekeningen uit: “De achtergrond hiervan is dat in de DDR-tijden de militaire dienst niet in aanmerking werd genomen in termen van pensioenbeleid. Er waren geen pensioenpunten.” In de Bondsrepubliek Duitsland daarentegen waren degenen die militaire dienst verrichtten sinds 1957 verplicht verzekerd voor de pensioenregeling.

Weiler zegt dat de politici zich begin jaren negentig terdege bewust waren van het probleem. Bij de beraadslaging over de pensioenovergangswet is daarom gezocht naar een oplossing om de voormalige NVA militaire basisdienst niet te benadelen. “En toen spraken ze af dat ze moesten zeggen dat niets te weinig is, 100 procent is te veel, want ze stortten ook niet in het pensioenfonds, dus waren ze het eens over die 0,75 pensioenpunten”, legt Weiler uit.

In de praktijk betekent het verschil van 0,25 pensioenpunt zo’n twaalf euro minder pensioen per maand voor de getroffen DDR-mannen. Berekend over het jaar missen ze bijna 150 euro. Weiler pleit voor het creëren van de mogelijkheid om pensioenverzekeringspremies te betalen voor de militaire basisdienst van de DDR.

Matthias Höhn, lid van der Linken uit Saksen-Anhalt die in de Bundestag zetelt en de commissaris voor het Oosten voor zijn parlementaire fractie vertegenwoordigt, roept daarentegen op tot gelijke behandeling van rekruten uit het Oosten en Westen. “Er mag geen verschil zijn!”

Christian Lindner, pensioenadviseur uit Dresden, ziet het zo. Hij wil de gelijke behandeling van NVA- en Bundeswehr-rekruten voor de rechtbank afdwingen en, indien nodig, voor het Federale Constitutionele Hof slepen. De zaak is momenteel in behandeling bij de Sociale Rechtbank van de Saksische Staat.

Lindner raadt de getroffen nieuwe gepensioneerden aan om, wanneer ze hun pensioenmelding ontvangen, binnen een maand bezwaar te maken: “Dit bezwaar is zo belangrijk omdat alleen als de pensioenmelding, d.w.z. de eerste pensioengoedkeuringsmelding, open wordt gehouden, in het geval van een positieve Besluit van het Federale Constitutionele Hof dat het pensioen zal worden terugbetaald.”

Degenen die hun pensioenaanmelding al hebben geaccepteerd, kunnen daarentegen geen extra betalingen verwachten. Alleen voor de toekomst wordt het pensioen herberekend voor de periode van militaire basisdienst bij de NVA.

Geef een antwoord