Montagsdemonstrationen online gedocumenteerd

Tot oktober 2020 zal de Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V. een online documentatie samenstellen over de historische kern en de ontwikkeling en legende-vorming van de Montagsdemonstrationen. De eerste resultaten van het project ‘Mythos’ zijn al beschikbaar.

Tot op heden verwijzen sociale en politieke bewegingen in Oost- en West-Duitsland naar het verhaal van de maandagdemonstraties in 1989/90 in de DDR. De demonstranten hoopten telkens op meer mobilisatie. De referentie bevestigt ook het vooruitzicht op succes. Uiteindelijk was het mogelijk om onder dit label politieke veranderingen door te voeren in Oost-Duitsland. In verband hiermee is het oproepen van een emotioneel verankerd ‘wij’-gevoel door de kreet ‘Wir sind das Volk.’

Historische gebeurtenissen zijn nu in geïdealiseerde vorm verankerd in ons collectieve geheugen. Maar ook hier hebben we te maken met een historisch proces en de vraag rijst welke demonstraties en welke ‘mensen’ eigenlijk bedoeld zijn? Is de ‘constructie’ van de geschiedenis uiteindelijk nodig om identiteit te creëren voor grote sociale groepen?

Het doel van de online presentatie, die in oktober dit jaar voltooid dient te zijn, is om het zicht op de historische processen te verscherpen en de stations van een mythevorming te laten zien. Het is gebaseerd op de historische kern in Leipzig met het maandaggebed voor vrede sinds 1982 en de demonstraties die daar in oktober 1989 uit voortvloeiden.

De online presentatie is hier te vinden.

Geef een reactie