Rapport: Mensen lijden nog steeds onder de gevolgen van Oost-Duits onrecht

Ruim drie decennia na de hereniging lijden mensen nog steeds onder de gevolgen van onrecht in de DDR, aldus een rapport van de Brandenburgse commissaris Maria Nooke. Hun levensomstandigheden zijn slechter dan die van de vergelijkbare bevolking, blijkt uit het activiteitenrapport van Nooke, de vertegenwoordiger van de deelstaat Brandenburg voor het opvangen van de gevolgen van de communistische dictatuur (LAkD). Het rapport is in Potsdam overhandigd aan de voorzitter van de Landtag, Ulrike Liedtke.

De inkomens van de mensen die onrecht hebben geleden en politiek vervolgd zijn, zijn beduidend lager, blijkt uit een sociaal onderzoek met medewerking van de verwerkingsverantwoordelijken. De gezondheid van de getroffenen is merkbaar slechter en de sociale integratie wordt soms ernstiger aangetast, aldus het rapport. Mensen moeten vaker vervroegd met pensioen om gezondheidsredenen. Dit geldt ook voor hun familieleden, die voor het eerst in het onderzoek zijn betrokken. Het rapport stelt dat men moet werken aan verbetering van de levensomstandigheden van degenen die opkwamen voor vrijheid en democratie in de DDR en daardoor benadeeld werden.

Na het onderzoek is het modelproject traumabegeleiding voor mensen die hulp zoeken bij psychische stress ontwikkeld. In Senftenberg, Neuruppin en Potsdam vindt maandelijks overleg plaats. Vanwege de respons en de grote vraag wordt dit aanbod uitgebreid.

Volgens de informatie is een hardheidsfonds van de deelstaat Brandenburg, dat sinds 2015 bestaat, dit jaar met 10.000 euro verhoogd naar 60.000 euro. Tegen het einde van de aanmeldperiode medio vorig jaar hadden zich al bijna 2.500 mensen aangemeld bij het contact- en adviescentrum van de Stichting Erkenning en Hulp voor mensen die als minderjarige lijden en onrecht hebben geleden op psychiatrische afdelingen en instellingen voor gehandicapten. 1990. Velen leden onder zowel psychisch als fysiek geweld. Volgens de informatie heeft de stichting eind april 18,8 miljoen euro aan hulp uitgekeerd aan bijna 1.800 mensen. De stichting stopt eind dit jaar met werken. Het werd opgericht door de federale overheid, de deelstaten en de protestantse en katholieke kerken.

Geef een antwoord