Eeuwig schandaal: pensioenen voor SS-leden in het buitenland

Antifascistische verenigingen protesteren tegen de doorbetaling van pensioenen aan nazi-misdadigers die tijdens de oorlog gewond zijn geraakt.

Sommige dingen lijken niet te veranderen: 75 jaar na de start van het proces tegen oorlogsmisdaden in Neurenberg worden nazi-collaborateurs in het buitenland nog steeds gefinancierd door de Duitse staat. Ter gelegenheid van het jubileum wendden vertegenwoordigers van Belgische, Duitse en internationale antifascistische organisaties zich tot leden van de Bondsdag. Ze eisen het einde van de pensioenuitkeringen aan voormalige Waffen SS-vrijwilligers in België.

In dat van de vertegenwoordigers van de Belgische »Groep Herinnering – Group Memoire« (GH-GM), de vereniging van degenen die vervolgd worden door het naziregime – Vereniging van Antifascisten (VVN-BdA) uit Duitsland en de Féderation Internationale des Résistants (FIR) – Association Antifasciste, de overkoepelende organisatie van de veteranenverenigingen van Europa, wordt eraan herinnerd dat het Tribunaal van Neurenberg de SS en haar afdelingen, inclusief de Waffen-SS en haar internationale vrijwilligers, heeft geclassificeerd als een ‘criminele organisatie’.

De uitkeringen zijn uitkeringen uit de Federale Pensioenwet (BVG), die in 1950 in werking is getreden. Dit was bedoeld om oorlogsslachtoffers van Duitse afkomst en hun nabestaanden te ondersteunen. Dit had gevolgen voor en treft nog steeds zowel burgers als voormalige leden van de Wehrmacht en de Waffen-SS. Deze laatste was verantwoordelijk voor vele wreedheden in de door Duitsland binnengevallen landen. Ooit ontvingen tienduizenden medewerkers uit bijvoorbeeld Letland, Oekraïne en België een pensioen onder de BVG. Omdat het totale aantal van degenen die de nazi’s steunden of zelfs voor hen vochten in de bezette gebieden in de miljoenen liep. Alleen al ongeveer een miljoen Sovjetburgers waren lid van de oostelijke legioenen van de Wehrmacht of het Vlasov-leger. Ongeveer 200.000 buitenlanders en 310.000 ‘etnische Duitsers’ behoorden tot de Waffen-SS.

In België voeren parlementsleden campagne voor de Bondsrepubliek Duitsland om de betalingen aan nazi-collaborateurs die er al jaren wonen, stop te zetten, maar tot dusver zonder succes. Onlangs heeft het parlement in Brussel de Duitse regering in maart 2019 gevraagd om hiermee te stoppen.

In hun brief zijn de antifascistische organisaties verontwaardigd over het ‘decennia-durende schandaal’ dat betalingen aan buitenlandse vrijwilligers van SS-organisaties nog niet ‘door een federale regering in twijfel zijn getrokken’. Tegelijkertijd weigerde de Duitse uitvoerende macht om informatie te verstrekken met formele argumenten op verzoeken van buurlanden over de ontvangers van de diensten. De federale regering verklaarde niet bevoegd te zijn om informatie over ‘landgenoten’ door te geven aan een ‘buitenlandse mogendheid’. De achtergrond: in 1941 maakte het Hitler-regime het mogelijk voor militaire collaborateurs om de Duitse nationaliteit aan te nemen.

“75 jaar na de bevrijding kunnen we deze vertragingstactiek niet langer accepteren”, verduidelijken de vertegenwoordigers van de vereniging in hun resolutie. Volgens haar informatie werden aan veroordeelde oorlogsmisdadigers zelfs gevangenisstraffen toegeschreven als dienstjaren voor Duitsland, wat bijdroeg aan de verhoging van de pensioenen.

De Kamer van Afgevaardigden in Brussel verklaarde in een resolutie van 14 maart dat de pensioenuitkeringen aan voormalige nazi’s in strijd waren met ‘het vredesproject van de Europese eenwording’ en ‘nadelig waren voor de goede bilaterale betrekkingen tussen België en de Bondsrepubliek Duitsland.’ De parlementariërs riepen de Belgische regering op om “Berlijn te vragen te stoppen met het betalen van pensioenuitkeringen aan Belgische medewerkers”. Ze klaagden ook over het enorme verschil tussen de vergoedingen voor nazi-slachtoffers en de vergoedingen voor nazi’s. Het Brusselse parlement stelde ook een Duits-Belgisch onderzoeksproject voor om in het reine te komen met de tijd van de bezetting van België door nazi-Duitsland en om samen te werken.

De linkse parlementaire fractie in de Bondsdag steunt deze eisen. In april 2019 heeft ze daarover een Kamervraag gesteld. Volgens het antwoord van het Ministerie van Sociale Zaken op 15 mei 2019 kan en mag de Duitse Pensioenverzekering (DRV) niet bepalen hoeveel van de Belgische uitkeringsgerechtigden lid waren van de Waffen-SS. Volgens informatie van het Parlement in Brussel, namen 18 medewerkers in 2019 nog steeds Duitse pensioenen op. De Belgische nazi-onderzoeker Alvin De Coninck vertelde aan de Belgische krant De Morgen dat deze mannen tussen de 425 en 1275 euro per maand kregen. Daarentegen zouden Belgen die in Duitsland dwangarbeid moesten verrichten een schadevergoeding hebben ontvangen ‘van 50 euro per maand’.

Geef een antwoord