Rehabilitatiefonds voor SED-slachtoffers

Het Rehabilitatiefonds, politieke slachtoffers van de Sovjet-bezettingszone en de DDR, die in economische nood verkeren, is sinds vorig jaar in Saksen gestart.

Getroffenen die woonachtig zijn in de deelstaat Saksen, politiek vervolgd zijn in de SBZ of de DDR en gerehabiliteerd zijn volgens de SED-wet inzake onrechtvaardigdheid, komen in aanmerking voor toepassing. In een bijzondere noodsituatie heeft men de mogelijkheid om eenmalige hulp tot 5.000 euro te ontvangen. Het doel is om de gevolgen van de politieke repressie die tot op de dag van vandaag voortduurt te verminderen en de sociale participatie van de getroffenen te verbeteren. De aanvraagperiode eindigt op 30 juni 2020.

De volgende zaken worden gefinancierd door het Härtefallfonds:

a) Sociale integratie: maatregelen die de integratie op de arbeidsmarkt duurzaam bevorderen (bijscholing)
b) Medische hulpmiddelen om de gezondheidsschade te verminderen
c) Creëren en onderhouden van zelfbepaalde woon- en leefkansen: verhuizen naar een leeftijdgeschikt appartement / installatie van geschikte apparatuur
d) Technische hulpmiddelen in het dagelijks leven: aanschaf van apparaten die zelfstandig wonen ondersteunen, vooral met fysieke beperkingen
e) Communicatiehulpmiddelen om de sociale participatie te verbeteren: aankoop en reparatie van telefoons / computers
f) Verbetering van de mobiliteit: aankoop van fietsen of voertuigen die de zelfvoorziening en het zelfsturende leven duurzaam in stand houden en verbeteren.

Het aanvraagformulier en de richtlijnen voor het fonds vindt men op de homepage van de staatsvertegenwoordiger. Voor vragen over de deelnamevereisten is er een loket waar een adviseur voor burgeradvies, Maximilian Heidrich, telefonisch bereikbaar is, op 9 en 16 april (0351-4933703).

Geef een reactie