Over de kop in het Oosten

In augustus 1980 deed zich een vreemd verkeersongeval voor op wat nu de Thüringer-Beierse staatsgrens is. Een inwoner van de Bondsrepubliek reed op een weg langs de toenmalige Duits-Duitse binnengrens. Plots verloor hij de controle over het stuur van zijn auto tussen de steden Mitwitz en Wörlsdorf, het voertuig draaide meerdere keren over de kop en kwam op het grondgebied van de DDR terecht. De HA Hoofdafdeling van het Ministerie voor Staatszekerhed (Stasi) sloeg alarm en startte een uitgebreid onderzoek. Inmiddels waren al tientallen toeschouwers uit Opper-Franken bij elkaar gekomen op de Duits-Duitse plaats van het ongeval.

In de vroege ochtend van 10 augustus 1980 bracht een ongeval de hoofdafdeling van de Stasi in een staat van opwinding. Als gevolg hiervan brak een hectische activiteit uit in de Stasi-service-eenheid, die verantwoordelijk was voor ‘defensiewerk’ in de NVA en de DDR-grenstroepen. De dienstdoende verantwoordelijke van de Stasi informeerde zijn ondergeschikte staf onmiddellijk in het grenscommando ten zuiden van Erfurt. Op hun beurt informeerden ze de kameraden in grensregiment 15 in Sonneberg in het zuiden van Thüringen. Wat was er gebeurd? Op een milde zomernacht was een 20-jarige automobilist uit Opper-Franken in het grensgebied in een scherpe bocht naar links afgedwaald vanwege te hoge snelheid. De auto brak door de vangrail en belandde op het grondgebied van de DDR.

Slechts een paar uur later hadden de veiligheidsautoriteiten van de BRD ingegrepen en het volgende bericht werd aan de grenstroepen van de DDR gestuurd:
“In de nacht van 10 augustus 1980 omstreeks 01.00 uur is een verkeersongeval op Staatsstraße 2708 nabij Wörlsdorf in het district Coburg gebeurd, waarbij een auto, type ‘Ford Escort’ met registratienummer: […] betrokken is geraakt. Het voertuig is volledig beschadigd in grensvak 51, grenstrein d, tussen grenspunten 615 en 616, op 10 m van de grenslijn. De bestuurder raakte lichtgewond en kwam terug naar het grondgebied van de BRD zonder hulp van buitenaf. We vragen u vriendelijk de redding van het voertuig door vier personen met een tractor toe te staan. “

Een grenspatrouille kreeg onmiddellijk de opdracht om de situatie ter plaatse te onderzoeken. De ingezette grenswachten konden aanvankelijk geen afwijkingen vaststellen. Maar toen het terrein opnieuw werd geïnspecteerd, ontdekten ze het ongevalsvoertuig dat op zijn dak lag.

Zoals blijkt uit de documenten in het documentatiearchief van de Stasi, was het terrein waar het ongeval plaatsvond op het smalste punt afgezet, namelijk ter hoogte van de grenspijlers 2342 tot 2352, met een type I grensomheining. De DDR-grenstroepen controleerden het uitgestrekte gebied – door de lokale bevolking ‘Liebauer Sac’ genoemd – slechts onregelmatig. De naam ‘Liebau’ gaat terug naar een stad met dezelfde naam, die werd vernietigd in opdracht van de SED-heersers. In de jaren vijftig had de overgrote meerderheid van de Liebau-bevolking zich al in het nabijgelegen Opper-Franken gevestigd.

Op 10 augustus 1980 arriveerden omstreeks 13.00 uur, twee officieren van het hoofdbureau en de officier die verantwoordelijk was voor grensverkenning vanuit Sonneberg op de plaats van het ongeval. Ze merkten meteen dat ‘er een sterke activiteit was van vijandelijke grenswachten in de BRD’. De Stasi-officieren namen het ongeval nu op een bureaucratische en zorgvuldige manier aan: Allereerst berekenden de aanwezigen zorgvuldig dat de beschadigde auto precies 9,20 meter in het DDR-gebied terechtgekomen was. Ze ontdekten ook dat een achterwiel was afgescheurd, de voorruit was ingeslagen en de carrosserie diverse deuken had. De kofferbak was geopend door de impact van het ongeval en de inhoud van de kofferbak was verspreid. De geheime politie merkte ook op dat de vangrail op de plaats van het ongeval in de richting van de DDR ernstig was vervormd.

Maar hoe kwam de automobilist zo dicht bij de Duitse binnengrens? De Stasi stelde vast dat de weg 2708 van de deelstaat van Neustadt, in het district Coburg, via Wörlsdorf naar Mitwitz in het district Kronach liep. Ter hoogte van grenszuil 2349 liep de betreffende weg ongeveer 100 meter parallel aan de toenmalige Duits-Duitse grens. Die maakte toen een hoek van 45 graden en ging verder richting Mitwitz. Volgens de Stasi kon het incident alleen worden toegeschreven aan de buitensporige snelheid van het Duitse voertuig dat het ongeval had veroorzaakt.

Die zondagmiddag hadden tientallen mensen uit de omgeving zich verzameld aan de Frankische kant. Iedereen wilde het vreemde gebeuren op de Duits-Duitse ongevalslocatie bekijken. De Stasi-camera’s legden lachende kinderen vast, fotografeerden volwassenen en sceptische officieren van de Beierse grenspolitie en de douane. De bestuurder van het ongeval haalde samen met zijn ouders enkele persoonlijke spullen uit zijn auto. Ook hij kwam in de focus van de Stasi-camera’s. Een onderschrift luidt in dit verband: ‘Gedetailleerd beeld van de redding van het voertuig door mensen van de BRD. De voorovergebogen persoon is de vader van de veroorzaker.’

Omdat de aanwezigen in het Oosten en het Westen slechts enkele meters van elkaar verwijderd waren, leidden de Stasi-medewerkers uit de discussies af, dat de persoon die het ongeval had veroorzaakt, ter plaatse was. Ze zagen een jonge man met talloze huidschaafwonden op zijn gezicht. Bovendien leek hij uitleg te geven over het ongeval. De ‘onderzoekers’ van de Stasi concludeerden vervolgens dat de persoon die het ongeval veroorzaakte met ongeveer 100 km/u uit Mitwitz op de weg was gekomen. Slechts 40 km/u was in het gebied toegestaan. Als gevolg daarvan crashte hij tegen de vangrail, reed er met hoge snelheid overheen en vloog verschillende keren over de kop. Voor de Stasi was het duidelijk: de snelle autorit was plotseling een ‘schending van het grondgebied van de DDR’ geworden. Als gevolg hiervan was er mogelijk schade aan de grensmarkeringen en grensbeveiligingssystemen.

De Stasi ontdekte ook enkele persoonlijke zaken van de veroorzaker van het ongeval. In de kofferbak lagen tekengereedschappen en twee zaken van het werk van de betreffende persoon. Bovendien noteerden de geheime politieagenten nauwgezet wie aanwezig waren op de plaats van het ongeval . De leden van de Duitse veiligheidsautoriteiten zoals het hoofd van de inspectie van Coburg- en Neustadt en medewerkers van de grensdouane werden zonder twijfel geïdentificeerd.

Nadat de leden van de Stasi het ongeval hadden vastgelegd en voldoende foto’s hadden gemaakt, gaven de Oost-Duitse autoriteiten groen licht en keurden de grenstroepen van de DDR de berging van het ongevalsvoertuig goed. Dit gebeurde in de middag van 10 augustus 1980 met een lier door een firma uit Kronach. Het autowrak werd naar het grondgebied van de Bondsrepubliek gesleept en vervolgens naar een werkplaats gebracht. Nadat de reddingswerkzaamheden waren voltooid, bedankte het hoofd van de inspectiedienst van Coburg de mensen aan de overzijde van de grens voor de snelle en ongecompliceerde hulp.

De Oost-Duitse geheime politie heeft uiteindelijk een voortgangsrapport opgesteld. Ze concludeerde dat het incident geen schade toegebracht had aan grensbewakingssystemen of grensmarkeringen. Bovendien, en dit werd vooral benadrukt door de Stasi, ‘… het incident duidt niet op een provocerende handeling.’ In een actieplan eisten de verantwoordelijken bij de Stasi dat de plaats van het ongeval nauwkeuriger zou worden geobserveerd dan voorheen door de DDR-grenstroepen. Bovendien moesten voorstellen worden gedaan aan de verantwoordelijken in de Bondsrepubliek om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Bovendien werd bepaald dat het betreffende terrein een speciale follow-up moest krijgen met betrekking tot ‘tegengestelde activiteiten.’

Al op 11 augustus 1980 berichtten verschillende regionale kranten uit de Bondsrepubliek zich op het merkwaardige verkeersongeval. Het ‘Coburger Tageblatt’ publiceerde een artikel getiteld: ‘Salto mortale in de DDR’. De ‘Fränkische Tag’ bracht de kop: ‘In de DDR geland na een ongeluk’. Het ‘Coburger Tageblatt’ rondde haar artikel af met een gedrukte foto. Het onderschrift luidde in dit verband: ‘Onder streng toezicht van de grensbewakers van de DDR is gisteren een voertuig teruggevonden dat de grens bij Wörlsdorf enkele meters verderop in een scherpe bocht was doorgebroken.’ Naast de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt en zijn ouders, toonde de foto ook drie mannelijke geüniformeerde mannen die achterdochtig naar het landschap keken. Het waren geen ‘eenvoudige” grenswachten van de DDR, maar de twee officieren van de Stasi en de officier voor grensverkenning vanuit Sonneberg. Het drietal was door diverse fotolustigen uit de BRD op de focus van de cameralens gekomen.

De gedrukte media in de Bondsrepubliek verschaften ook verdere aspecten van het ongeval: de chauffeur die het ongeval had veroorzaakt, had zich die nacht uit het grensgebied kunnen redden. Vervolgens ging hij naar Kronach en werd daar poliklinisch behandeld in het plaatselijke ziekenhuis. Tijdens een verhoor door de politie beweerde hij in slaap te zijn gevallen. De politiebeambten voerden vervolgens een ademalcoholtest uit, die positief was. De toen 20-jarige chauffeur was er met veel geluk mee weg gekomen.

Geef een reactie