Vluchtverhaal Annett Hoogvliet online

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar dertig jaar geleden was Duitsland verdeeld in twee totaal verschillende landen: Oost en West. De Koude Oorlog speelde zich er af en Klein Orkest bezong met ‘Over de Muur’ de typische weerklank over het rijke Westen met hun kapitalistische weerslag zoals werkloosheid en het communistische oosten met mensen die niet voor hun mening mochten uitkomen.

De Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn wat Duitsland en eigenlijk de gehele wereld in tweeën deelde was voor vele Oost-Duitsers een doorn in het oog. Mensen probeerden dan ook op verschillende manieren te vluchten. Zo vertelt de film ‘The Tunnel’ het waargebeurde verhaal van Harry Melchior die vlucht naar West-Berlijn en samen met vrienden een tunnel van west naar oost graaft om hun geliefden op te halen. Ook de film ‘Night Crossing’ vertelt het waargebeurde verhaal van twee gezinnen die door middel van een zelf gemaakte luchtballon het IJzeren Gordijn oversteken met gevaar voor eigen leven.

Annett Hoogvliet is ook iemand die met gevaar voor eigen leven enkele maanden voordat de Berlijnse Muur viel op 9 november 1989 met haar toenmalige man vluchtte van oost naar west. Wij spraken met haar.

Geef een antwoord