This Day in History: 2006-05-15

De zogenaamde ‘Expertenkommission zur Schaffung eines Geschichtsverbundes Aufarbeitung der SED-Diktatur’, voorgezeten door Martin Sabrow, presenteerde haar aanbevelingen in Berlijn.