This Day in History: 2004-01-22

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het besluit van 1992 om ‘landhervormingserfgenamen’ die in 1945 onteigende en herverdeelde landbouwgrond in de Sovjetzone hadden geërfd, zonder vergoeding te onteigenen, in strijd is met de verdragen inzake de mensenrechten.