This Day in History: 2001-11-03

Thomas Brasch is overleden. De schrijver protesteerde tegen de Sovjetinval in Tsjecho-Slowakije in 1968; zijn toneelstukken bleven vaak onbespeeld of onbedrukt.