This Day in History: 1991-11-21

Het Saksische staatsparlement besluit een interdisciplinair instituut op te richten voor de analyse van politieke en sociale structuren in het nationaal-socialisme en de DDR – het latere Hannah Arendt-instituut.