This Day in History: 1991-10-18

In Rusland is de wet ‘inzake de rehabilitatie van slachtoffers van politieke repressie’ aangenomen. De eerste versie van de wet is alleen van toepassing op Sovjetburgers; op 22.12.1992 wordt de wet uitgebreid tot buitenlandse burgers.