This Day in History: 1991-10-17

De Bondsdag keurt met grote meerderheid het grens- en nabuurschapsverdrag met Polen goed, dat gebaseerd is op het Verdrag van Gorlitz tussen de DDR en Polen van 1950 en waarin de grens tussen Oder en Neisse is vastgelegd.