This Day in History: 1991-10-04

Het Tsjecho-Slowaakse parlement vaardigt een lustrumwet uit – voormalige werknemers van de staatsveiligheidsdienst mogen bepaalde functies niet meer uitoefenen.