This Day in History: 1991-09-09

De Tsjecho-Slowaakse regering presenteert een lustrechtwet – voormalige werknemers van de Staatsveiligheidsdienst mogen bepaalde functies niet meer uitoefenen.