This Day in History: 1991-05-14

De Bondsdag keurt de Solidariteitswet goed. De solidariteitstoeslag wordt in eerste instantie ingevoerd voor een jaar om verschillende extra lasten te financieren, zoals de kosten van de Duitse eenheid, maar ook het conflict in de Perzische Golf.