This Day in History: 1991-01-27

Op het tweede partijcongres van de PDS komt een groot wantrouwen van de Oost-Duitse PDS-leden jegens West-Duits links aan het licht. De West-kandidaten voor het plaatsvervangend partijvoorzitterschap krijgen geen meerderheid.