This Day in History: 1991-01-20

In het geschil over de Letse onafhankelijkheid vallen elite-eenheden van het Sovjet-ministerie van Binnenlandse Zaken het Letse ministerie van Binnenlandse Zaken aan. Radio Riga roept op tot verzet, vijf mensen worden gedood in de daaropvolgende rellen.