This Day in History: 1991-01-05

De minister-president van Saksen-Anhalt Gies informeerde over aanzienlijke verkoopproblemen van bedrijven als Leuna AG in Oost-Europese landen.