This Day in History: 1991-01-01

In zijn nieuwjaarstoespraak maakte president Havel de balans op van de situatie en kondigt hij onder meer aan dat Tsjecho-Slowakije het Warschaupact zal verlaten.