This Day in History: 1990-12-28

Volgens ‘der Tagesspiegel’ zijn alle troepen van het Rode Leger teruggetrokken uit Slowakije. In februari 1991 moeten nog 20.000 soldaten in Bohemen en Moravië Tsjechoslowakije verlaten.