This Day in History: 1990-12-26

Het Congres van Volksafgevaardigden in Moskou keurt de door president Gorbatsjov gewenste grondwetswijzigingen en daarmee de invoering van een presidentieel systeem goed.