This Day in History: 1990-12-18

Het meerpartijenstelsel wordt officieel ingevoerd in Albanië en geeft daarmee het machtsmonopolie van de communisten op.