This Day in History: 1990-11-26

De Hongaarse regering kondigt aan dat het land zich uiterlijk eind 1991 uit het Warschaupact zal terugtrekken.