This Day in History: 1990-10-26

PDS afgevaardigde Pohl en het hoofd van de afdeling partijfinanciën Langnitschke worden gearresteerd. De achtergrond van de arrestatie is het onderzoek naar de overdracht van 107 miljoen DM van de activa van PDS naar de rekeningen van het Sovjetbedrijf Putnik.