This Day in History: 1990-10-01

De Opperste Sovjet van SU neemt vrijwel unaniem de wet op de vrijheid van geloof en geweten aan.