This Day in History: 1990-09-18

De senaat van West-Berlijn en de gemeenteraad van Oost-Berlijn willen de stad na 3 oktober gezamenlijk besturen tot aan de algemene verkiezingen op 2 december.