This Day in History: 1990-09-11

DDR-procureur-generaal Seidel informeert in Oost-Berlijn over de aanvraag tot rehabilitatie van Robert Havemann en Stefan Heym bij het Hooggerechtshof.