This Day in History: 1990-09-09

De op 5 juni 1945 door de geallieerde opperbevelhebbers ondertekende verklaring over de aanvaarding van het hoogste regeringsgezag in Duitsland wordt ingetrokken.