This Day in History: 1990-09-06

De Volkskamer van de DDR vaardigt een rehabilitatiewet uit die voorziet in schadeloosstelling van de slachtoffers van het SED-regime.