This Day in History: 1990-08-30

De Volkskamer is tegen een bepaling in het eenwordingsverdrag volgens welke de federale Duitse archiefwet moet worden toegepast op de MfS-dossiers.