This Day in History: 1990-08-21

In Tsjecho-Slowakije wordt de onderdrukking van de Praagse Lente van 1968 voor het eerst in het openbaar herdacht. President Havel waarschuwt 100.000 mensen in Praag voor de oude machtsstructuren die nog steeds van kracht zijn.