This Day in History: 1990-08-18

In Sopron, Hongarije, herdenken de DDR-premier de Maizière, de Hongaarse premier Antall, de federale minister van Arbeid Blüm en de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Mock de opening van de grens met Oostenrijk één jaar geleden.