This Day in History: 1990-08-16

In Dresden presenteert de bondsminister voor Binnenlandse Duitse Betrekkingen, Dorothee Wilms, een noodhulpprogramma voor de bescherming van bedreigde DDR-cultuurgoederen.