This Day in History: 1990-07-29

De Joegoslavische premier heeft aangekondigd dat er later dit jaar vrije verkiezingen zullen worden gehouden.