This Day in History: 1990-07-25

In Joegoslavië wordt een wet op de toelating van politieke partijen aangenomen, waarmee de basis wordt gelegd voor democratische verkiezingen.