This Day in History: 1990-07-18

Hongarije en de Sovjet-Unie zijn de eerste landen van het Warschaupact die officieel betrekkingen met de NAVO hebben aangeknoopt.