This Day in History: 1990-07-13

De Interparlementaire Unie (IPU) meldt in Genève dat de eerste vrije verkiezingen in veel landen van Oost- en Midden-Europa het percentage vrouwen in de parlementen drastisch hebben verminderd.