This Day in History: 1990-07-10

Tijdens een bijeenkomst in Houston hebben de zeven Westerse geïndustrialiseerde landen hun goedkeuring uitgesproken voor de eenwording van Duitsland en de politieke en economische transformatie van Midden- en Oost-Europa.