This Day in History: 1990-06-29

Federaal president Richard von Weizsäcker wordt benoemd tot de eerste ereburger van Berlijn sinds 1948. In zijn dankwoord pleit hij voor Berlijn als hoofdstad van een verenigd Duitsland.